Sabriel

21 tekstów – auto­rem jest Sab­riel.

Na co Ci jut­ro, sko­ro dzi­siaj nie umiesz nic zrobić? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 października 2011, 22:32

Burza

Deszcz za oknem
O szybę stuka
Pająk po nit­ce się zsuwa
Po chwi­li jed­nak zrezygnował
Zawrócił ze swej drogi
Wyb­rał inną lub schro­nił się
Burza przyszła
Przecze­kać ją trzeba
W od­da­li wi­dać słońce
Jed­nak z każdą chwilą
Co raz mniej go jest
Chmury [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 sierpnia 2011, 22:18

Wczoraj wieczorem

Wczo­raj wie­czo­rem przyszła do mnie śmierć.
Grzecznie zapukała,
a ja do środ­ka ją wpuściłam.
Do sa­lonu zaprosiłam,
na fo­telu miej­sce zrobiłam.
Her­batę zaproponowałam,
a ona się zgodziła.
Po chwi­li na sto­liku już stały
Dwie fi­liżan­ki z ciepłym naparem.
Zap­ro­pono­wać coś jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 maja 2011, 15:07

Słowa - naj­lep­sza broń od wieków. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 marca 2011, 22:41

Nie sztuką jest dos­trzec ciemną stronę życia, kiedy mrok wo­koło. Sztuką jest w tym wszys­tkim dos­trzec jasną stronę, pro­myk nadziei. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 13 sierpnia 2010, 13:46

Z Tobą...

Stoję nad przepaścią
Osa­mot­niona, zapomniana
Chciałabym polecieć
Lecz skrzy­deł mi brak
Brak mi odwagi
Wiem, że gdzieś tam
Tam za horyzontem
Kry­je się piękna kraina
Kraina wie­cznej szczęśliwości
Lecz cóż będę tam ro­bić sama?
Podzi­wiać widoki?
A z kim podzielić się mam zachwytem?
Zwiedzać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 lipca 2010, 21:04

Za­nim zaczniesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Nie da się kłaść dachu, gdy fun­da­mentów dom nie ma. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 lipca 2010, 23:29

Pa­da za ok­nem, tyl­ko czy nie są to przy­pad­kiem ok­na duszy? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 20 lipca 2010, 14:23

Myślisz, więc jes­teś. Jed­nak uważaj, żebyś nie zniknął. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 9 lipca 2010, 23:21

Ko­lory świata nie za­leżą od po­gody za ok­nem, ale od po­gody w naszej duszy. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 czerwca 2010, 11:55

Sabriel

Żyję, bo nie jest to takie proste.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sabriel

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność